Gebruiksvoorwaarden

Open data

De informatie op deze website is afkomstig uit openbare bronnen die archieven als open data beschikbaar hebben gesteld. De automatische transcripties zijn gemaakt met open source software. De transcripties mogen voor elk doel hergebruikt worden (CC-0 licentie). In de bronvermelding hoeft niet naar VerledenTekst verwezen te worden maar dat wordt wel op prijs gesteld.

Transcripties zijn niet perfect

De transcripties zijn automatisch gemaakt. Met behulp van kunstmatige intelligentie zijn modellen getraind om oude handschriften te kunnen lezen. Dit is niet perfect. Er zitten fouten in de transcriptie en de teksten zijn niet altijd op een logische volgorde getranscribeerd. Doe ermee wat je wilt, maar verwacht van ons geen garanties of correcties. Lees de oorspronkelijke tekst op de scan om te weten wat er echt staat.

Incomplete of foute resultaten

De zoekresultaten hoeven niet volledig of correct te zijn. Door transcriptiefouten kan het gebeuren dat je een scan niet vindt die wel aan de zoekvraag voldoet, of dat je een scan vindt waar de term eigenlijk niet in voorkomt. Ook zijn lang niet alle bronnen gescand, en lang niet alle scans getranscribeerd. Zie de inhoud voor een overzicht van wat al getranscribeerd is.

Geen hulp bij transcripties

Wij bieden geen hulp aan bij het lezen van oude bronnen of bij het maken van andere transcripties.

Verouderd of kwetsend taalgebruik

De originele bronnen bevatten vaak verouderd taalgebruik. In sommige bronnen komen termen voor die als kwetsend ervaren kunnen worden. Wij bieden de informatie aan zoals die in de bronnen voorkomt en zoals die door het automatische proces wordt getranscribeerd. Er vindt geen redactie plaats.

Persoonlijk gebruik

De website is bedoeld voor persoonlijk gebruik, zoals voor genealogisch of historisch onderzoek. De server is niet ingericht op zware belasting. Ga dus geen grote hoeveelheden data automatisch downloaden.